Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes

Evaluatierapport Woon Bewust

Geplaatst op: 15 februari 2016

In december 2015 is een evaluatierapport over de bewustwordingscampagne Woon Bewust verschenen. Daarin staan de aanpak en resultaten van de campagne beschreven. De evaluatie is onder meer gebaseerd op een grootschalig onderzoek onder de doelgroep van de campagne via internet en telefonische interviews.

Bekendheid van de doelgroep

Uit die enquête blijkt dat bijna 45% van de doelgroep bekend is met de campagne Woon Bewust. Het rapport geeft helder aan wat de succesfactoren, maar ook aandachtspunten zijn. Alle gemeenten hebben besloten om in 2016 verder te gaan met de Woon Bewust-campagne.

Naar archief
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust