Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes

Mantelzorgwoning

1 (1)Bent u mantelzorger en wilt u degene die u verzorgd graag bij u thuis verzorgen? Een mantelzorgwoning biedt een goede oplossing. Dit levert u minder reis- en regeltijd op. Een mantelzorgwoning is vaak een verplaatsbare, aangepaste zelfstandige wooneenheid in de tuin bij de bestaande woning. De mantelzorgwoning is snel te plaatsen en kan weer worden weggehaald als de mantelzorg niet meer nodig is. Hierdoor wordt het mogelijk dat een zorgbehoevende dicht bij zijn mantelzorger(s) woont. Deze woning is een goed alternatief voor het wonen in een woonzorgcomplex of in een zorginstelling.

Een verplaatsbare mantelzorgwoning bestaat meestal uit een woonkamer, slaapkamer met badkamer en keukenblok. De woning is voorbereid om uit te breiden met extra voorzieningen zoals zorgalarmering. Een mantelzorgwoning is een tijdelijk bouwwerk en mag maximaal 15 jaar blijven staan. De woning mag bewoond worden door maximaal één huishouden van maximaal twee personen, waarvan minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. De gemeente kan bij twijfel om een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts vragen.

Vergunningvrij bouwen?

Vanaf 1 november 2014 is het bouwen of plaatsen van een mantelzorgwoning in uw tuin vergunningvrij mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden van bijbehorende bouwwerken. Het betekent echter niet dat er geen regels meer gelden. Er moet nog steeds worden voldaan aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Op www.omgevingsloket.nl kunt u zelf controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn of informeer bij uw gemeente.

Wanneer uw mantelzorgwoning qua omvang of bouwplaats niet voldoet aan de voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen of wanneer uw plannen niet overeen komen met het bestemmingplan, moet er toch een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort naar 8 weken.

ZorgaanbouwHG aanbouw

Wilt u aan uw eigen huis een aanbouw om zorg te verlenen? Aan de achterzijde of zijkant van de woning wordt een prefabaanbouw tegen het huis geplaatst, zodat men vanuit de woning direct in de aangebouwde slaapkamer met badkamer komt. Wanneer zorg niet meer nodig is, kan de aanbouw voor andere doeleinden gebruikt worden.

WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust