Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes

Gemeente Barneveld

Door middel van de campagne Woon Bewust informeren wij u over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. We brengen u op ideeën en misschien geven wij u zelfs wel een duwtje in de rug.

Advies op maat: gratis onafhankelijk advies via Welzijn Barneveld

Naast de vele tips op de website kunt u een advies op maat krijgen over uw woonsituatie. Daarvoor kunt u een gratis huisbezoek aanvragen van een vrijwillige onafhankelijke Woon Bewust-adviseur van Welzijn Barneveld. Tijdens het bezoek neemt hij of zij met u een checklist door. Klik via de afbeelding door:

welzijn barneveld

Huistest

Ook kunt u zelf een digitale huistest invullen. Met deze test kunt u eenvoudig nagaan hoe toekomstbestendig uw woning is. Ook geeft deze test een indicatie van de kosten. U kunt terecht bij lokale ondernemers voor de aanschaf en installatie of voor verbouw van uw woning.

Inschrijven huiswaarts.nu

Soms kan (op termijn) verhuizen naar een andere woonruimte een betere optie zijn dan het aanpassen van de eigen woning. Om (op termijn) in aanmerking te (blijven) komen voor een sociale huurwoning van de Woningstichting is het verstandig dat u zich inschrijft bij huiswaarts.nu. De Woningstichting wijst haar huurwoningen namelijk toe op basis van inschrijfduur.

Woonurgentie

In bepaalde gevallen kunt u, om sociale, financiële of medische redenen, voorrang krijgen als woningzoekende voor een sociale huurwoning. U komt hiervoor niet zomaar in aanmerking want de woningen zijn schaars. Er zijn strenge criteria gesteld aan het krijgen van een woonurgentie. Onder andere dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt om u in te schrijven bij huiswaarts.nu. U bent niet automatisch ingeschreven als u een woning van de woningstichting huurt.
Urgentie wordt in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegepast. Lees hier meer over de urgentieregeling van de gemeente Barneveld.

Wmo

Lees hier meer over het beleid van de gemeente Barneveld bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Duurzaamheidslening energiebesparende maatregelen

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om snel energiebesparende maatregelen te realiseren. In feite betaalt u de lening terug met de opbrengst van uw verlaagde energienota. Het te lenen bedrag ligt tussen de € 2.500,- en € 25.000,-. De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van uw aanvraag van de lening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De maximumlooptijd is 15 jaar. Vervroegde aflossing is altijd toegestaan vanaf een minimumbedrag van € 250,-.

Hierbij treft u de brochure en het aanvraagformulier van de Duurzaamheidslening.

Heeft u vragen over het isoleren van uw woning, duurzame oplossingen voor uw woning en mogelijke financiële tegemoetkoming? Neem dan contact op met het Energieloket via telefoonnummer 06- 10 73 12 61 of via de e-mail: energieloket@barneveld.nl.

Uw Woon Bewust-contactpersoon

Voor informatie over WoonBewust (met uitzondering voor het aanvragen van een gratis onafhankelijk advies) kunt u contact opnemen met Mimi Stevens, gemeente Barneveld, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefoonnummer: 14 0342 (alg. nummer), E-mail: m.stevens@barneveld.nl

Doe de huistest

Bent u benieuwd welke aanpassingen in uw woning voor comfort, veiligheid en energiebesparing het beste bij u passen? Doe de huistest.

Doe de huistest

Agenda

Er zijn nog geen events gepland in uw gemeente

WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust