Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes
Woon bewust gemeentes

Woon Bewust in de gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen wil u als inwoner graag informeren over de mogelijkheden om uw huur- of koopwoning comfortabel, veiliger en energiezuiniger te maken. De meeste mensen willen –ook als zij ouder worden- in hun eigen woning en buurt blijven wonen. Ook de overheid stimuleert het langer thuis wonen. Met soms simpele woningaanpassingen en slimme techniek kan uw wooncomfort en gevoel van veiligheid vergroot worden. Voor nu én in de toekomst.

Soms is het niet mogelijk om in uw huidige woning te blijven wonen en is het verstandiger om naar een andere meer geschikte woning uit te kijken

Door middel van de campagne Woon Bewust informeren wij u over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen of dat het verstandiger is om naar een andere meer geschikte woning uit te kijken. We brengen u op ideeën en misschien geven wij u zelfs wel een duwtje in de rug.

Huistest

U  kunt zelf de digitale huistest invullen, die rechtsboven op deze pagina staat. Met deze test krijgt u direct een beeld hoe toekomstbestendig uw woning is.

Informatiemarkt Woon Bewust

Om de twee jaar is er een Woonmarkt waar u uw licht op kunt steken over het langer zelfstandig en comfortabel wonen. In 2015 en 2016 zijn er een goedbezochte informatiemarkten geweest met informatiestands en demonstraties. Voor 2018 is er een nieuwe bijeenkomst gepland. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst in onze gemeente. Hou de agenda in de gaten.

Voeding en beweging

Lokale projecten op het gebied van voeding en beweging in Wageningen zijn:

 • Goed gevoed, brengt biologische maaltijden aan huis. Contact: Jeanette Matser, T.: 06 13 36 80 64 / www.goedgevoed.nl
 • Lazuur Foodcommunity, biologische supermarkt. T.: 0317 – 410 842
  Lazuur is een uniek samenwerkingsmodel dat lokale, duurzame en eerlijke productie, handel en consumptie bevordert en onderlinge banden tussen consumenten, winkeliers en producenten versterkt.Lazuur speelt in op de groeiende en urgente maatschappelijke vraag naar verduurzaming van de foodretail door zich als circulaire voedselketen te organiseren (in plaats van lineaire voedselketen).
 • Markt 17, inloophuis, mee-eten kan dagelijks voor 4 euro. T.: 0317 – 351 979
 • Ouderenfysiotherapie, praktijk Groothuis. Contact: H. van Wingerden, T.: 0317- 421 487
 • Sportschool de Plataan, sportprogramma voor ouderen & kortingen. T.:  0317 – 414114
 • Bewegen op muziek voor ouderen. Contact: docente Harriët Ordelman, T.: 06 18 24 21 55 of mail naar info@tvenster.nl.

Wmo


Lees hier meer over het beleid van de gemeente Wageningen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ouderenadviseur gemeente Wageningen

De ouderenadviseur is een onafhankelijke vertrouwenspersonen die u graag helpt bij de meest uiteenlopende zaken. Loopt u tegen een probleem aan? Of wilt u meer onder de mensen komen? De ouderenadviseurs gaan graag met u in gesprek om samen uit te zoeken wat voor u de beste opties zijn. https://www.startpuntwageningen.nl/Ouderen/ouderenadviseur

Inschrijven huiswaarts.nu

Schrijf u in bij huiswaarts.nu, uw toegang tot een sociale huurwoning. Door omstandigheden als ziekte, scheiding of financiële tegenvallers kan uw huidige woning ineens niet meer geschikt of beschikbaar zijn. Om (op termijn) in aanmerking te (blijven) komen voor een sociale huurwoning van de Woningstichting is het verstandig dat u zich inschrijft bij huiswaarts.nu. De Woningstichting wijst haar huurwoningen namelijk toe op basis van inschrijfduur. Voor een appartement is de inschrijfduur al gauw 3 tot 5 jaar.

Urgentieregeling

In bepaalde gevallen kunt u, om sociale of medische redenen, voorrang krijgen als woningzoekende voor een sociale huurwoning. U komt hiervoor niet zomaar in aanmerking want de woningen zijn schaars. Er zijn strenge criteria gesteld aan het krijgen van een woonurgentie. Onder andere dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt om u in te schrijven bij huiswaarts.nu. U bent niet automatisch ingeschreven als u een woning van de woningstichting huurt.

Urgentie wordt in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegepast. Lees er hier meer over.

Wageningen woont duurzaam!

Met duurzame maatregelen aan uw woning maakt u uw woning comfortabeler, zuiniger en …duurzamer. Een geïsoleerde woning is warmer. U heeft geen last meer van tocht en vocht en uw woonlasten dalen fors omdat u bespaart op energielasten. De gemeente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn en heeft daarvoor een aantal leuke aansprekende activiteiten in het leven geroepen waar u zich bij aan kunt sluiten:

 • Voor huiseigenaren
  Voor eigenaren van woningen staan er op de website “Wageningen woont duurzaam” inspirerende voorbeelden van gezinnen die u al voor zijn gegaan met het treffen van maatregelen aan de woning.
  De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.
 • Voor huurders
  Maar ook voor huurders zijn er goede mogelijkheden om op een financieel aantrekkelijke manier energiebesparende maatregelen aan uw woning te nemen. Van eenvoudige isolatiemaatregelen tot aan het plaatsen van zonnepanelen. De Woningstichting in Wageningen biedt de mogelijkheid om met een kleine huurverhoging direct uw energielasten te verlagen met het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Klik hier voor meer informatie.
 • Voor iedereen
  Voor vragen over energiebesparing kunt u bellen naar het energieloket, 06-10 73 12 61 of mailen met Teun van Roekel. Of lees meer op deze website.

Uw Woon Bewust-contactpersoon:

Jacqueline Oosterwijk 20141207_163814Voor informatie over Woon Bewust kunt u contact opnemen met Jacqueline Oosterwijk, telefoon: 0317 – 492 981

 

Doe de huistest

Bent u benieuwd welke aanpassingen in uw woning voor comfort, veiligheid en energiebesparing het beste bij u passen? Doe de huistest.

Doe de huistest

Agenda Wageningen

Er zijn nog geen events gepland in uw gemeente

WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust
WoonBewust